Україна, Київська область, м. Біла Церква, вул. Семашко 7
Карта проїзду

Послуги

Платні послуги
  Додаток
    до рішенням виконавчого комітету
    Білоцерківської міської ради
    № 186 від "07" квітня 2020 року
         
         
Тарифи на платні послуги, що надає
 КНП БМР "Білоцерківський пологовий будинок"
 
Підстава: ПЕРЕЛІК* №                   п/п Найменування послуги Одиниці виміру Загальна вартість послуги, грн.
розділ I I Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями    
розділ 1,п. 7 1 Операція штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більш як на 20 днів) та у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за медичними і соціальними показниками 1 послуга 614,70
розділ І, п. 8 2 Медичні огляди:
Попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди:
   
  2.1 Медичні огляди лікарями-спеціалістами**:    
  2.1.1 Профілактичний медичний огляд лікарем - акушером - гінекологом при прийнятті на роботу 1 огляд 128,40
  2.1.2 Профілактичний медичний огляд лікарем - акушером - гінекологом працівників певних категорій, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці 1 огляд 128,40
  2.1.3 Обов'язковий профілактичний медичний огляд лікарем - акушером - гінекологом працівників окремих професій, виробництва та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговування населення і може призвести до поширення інфейних хвороб 1 огляд 128,40
  2.1.4 Обов'язковий профілактичний медичний огляд лікарем - акушером - гінекологом  - проведення лабораторно - діагностичного дослідження (мазок з сечостатевих органів на гонорею або трихомонади) 1 огляд 164,30
розд. І, п. 13 3 Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікарів    
  3.1 Діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікарів    
  3.1.1 Дослідження ультразвукове комплексне: матка + яєчники 1 обстеження 71,60
  3.1.2 Кольпоскопічне дослідження 1 обстеження 129,10
  3.1.3 Контрацепція внутріматкова (введення внутріматкових спіралей) (без врахування вартості контрацептивів) 1 послуга 128,50
  3.1.4 Видалення внутрішньоматкових протизаплідних засобів 1 послуга 105,70
  3.1.5 Дослідження гінекологічне (гістероскопія) 1 обстеження 4025,00
  3.2 Лабораторні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікарів    
  3.2.1 Взяття крові з вени для дослідження одного з біохімічних показників (загальний білірубін, загальний білок, сечовина та інше) 1 процедура 27,20
  3.2.2 Взяття крові з вени для дослідження з гематологічних показників (гемоглобін, еритроцити, лейкоцити та інше) 1 процедура 27,30
  3.2.3 Взяття крові з пальця для дослідження з гематологічних показників (гемоглобін, еритроцити, лейкоцити та інше) 1 процедура 20,00
  3.2.4 Взяття крові з вени для дослідження одного з  показників гемостазу (АЧТВ, ПЧ, фіброген та інше та інше) 1 процедура 27,80
  3.2.5 Обробка венозної крові (включаючи реєстрацію) для отримання сироватки, плазми 1 процедура 31,00
  3.2.6 Визначення амілази (діастази) сечі 1 аналіз 68,50
  3.2.7 Проведення аналізу сечі по Зимницькому 1 аналіз 35,40
  3.2.8 Проведення аналізу сечі за Нечипоренком 1 аналіз 39,10
  3.2.9 Проведення загального аналізу сечі 1 аналіз 96,10
  3.2.10 Визначення гемоглобіну гемоглобінціанідним методом 1 аналіз 55,50
  3.2.11 Знаходження яєць гельмінтів (метод нативного мазку) 1 аналіз 58,20
  3.2.12 Визначення загального білка у сироватці крові 1 аналіз 76,10
  3.2.13 Визначення АПТЧ в венозній крові 1 аналіз 53,80
  3.2.14 Визначення сечовини в сироватці крові кінетичним методом 1 аналіз 47,50
  3.2.15 Визначення протромбінового часу в венозній крові 1 аналіз 201,50
  3.2.16 Визначення тромбінового часу в венозній крові 1 аналіз 51,80
  3.2.17 Визначення фібриногену в венозній крові 1 аналіз 53,70
  3.2.18 Визначення групи крові та резус фактору за системою АВО в капілярній та венозній крові 1 аналіз 100,40
  3.2.19 Визначення загальногохолестирину в сироватці крові методом Ілька 1 аналіз 53,60
  3.2.20 Визначення сечової кислоти в сироватці крові 1 аналіз 48,50
  3.2.21 Визначення сечовини в сироватці крові уреазним методом 1 аналіз 37,90
  3.2.22 Визначення креатиніну в сироватці крові методом Яффе 1 аналіз 168,30
  3.2.23 Визначення креатиніну в сироватці крові кінетичним методом 1 аналіз 47,50
  3.2.24 Визначення кальцію в сироватці крові 1 аналіз 40,20
  3.2.25 Визначення калію в сироватці крові 1 аналіз 88,10
  3.2.26 Визначення глюкози в капілярній крові 1 аналіз 80,20
  3.2.27 Визначення глюкози в сироватці крові 1 аналіз 86,50
  3.2.28 Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові 1 аналіз 162,50
  3.2.29 Визначення фібриногену в венозній крові ваговим методом 1 аналіз 29,20
  3.2.30 Визначення натрію в сироватці крові 1 аналіз 81,50
  3.2.31 Тест толерантності до глюкози в сироватці крові 1 аналіз 122,40
  3.2.32 Тест толерантності до глюкози в капілярній крові 1 аналіз 105,90
  3.2.32 Визначення С - реактивного білку в сироватці крові 1 аналіз 22,60
  3.2.33 Визначення білкових фракцій в сироватці крові тубідиметричним методом 1 аналіз 64,30
  3.2.34 Визначення тимолової проби в сироватці крові 1 аналіз 49,90
  3.2.35 Визначення молочної кислоти в сироватці крові колориметричним методом 1 аналіз 89,80
  3.2.36 Визначення альфа - амілази в сироватці крові та сечі 1 аналіз 75,40
  3.2.37 Визначення альбуміну в сироватці крові колориметричним методом 1 аналіз 37,10
  3.2.38 Визначення АСТ в сироватці крові кінетичним методом 1 аналіз 62,60
  3.2.39 Визначення АЛТ в сироватці крові кінетичним методом 1 аналіз 62,40
  3.2.40 Аналіз виділень з сечочтсатевих органів (форменні елементи, трихомонади, диплококи, ключові клітини та інше) 1 аналіз 40,90
  3.2.41 Взяття матеріалу з сечостатевих органів 1 аналіз 21,70
  3.2.42 Клінічний аналіз (ручний метод) з лейкоформулою та визначенням швидкості осідання еритроцитів 1 аналіз 154,90
  3.2.43 Визначення антитіл до резус фактору (титр антитіл) 1 аналіз 82,70
  3.2.44 Визначення антитіл - гемолізинів (титр антитіл) 1 аналіз 67,90
  3.2.45 Клінічний аналіз (автоматизований) з лейкоформулою та визначенням швидкості осідання еритроцитів (гематологічний аналізатор Micros - 60) 1 аналіз 80,90
  3.2.46 Клінічний аналіз (автоматизований) з лейкоформулою та визначенням швидкості осідання еритроцитів (гематологічний аналізатор Mindray BC 2800) 1 аналіз 63,50
  3.2.47 Визначення гематокриту 1 аналіз 30,90
  3.2.48 Визначенння часу згортання крові 1 аналіз 26,20
  3.2.49 Дослідження спермограми (рН, в'язкість, рухомість, морфологія та інше) 1 аналіз 73,90
розділ 1, п. 21 4 Медичне обслуговування за договорами із суб'єктами господарювання, стаховими організаціями (в тому числі з Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України)    
  4.1 Профілактичний медичний огляд лікарем - акушером - гінекологом працівників певних категорій, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці 1 огляд 128,40
  4.2 Обов'язковий профілактичний медичний огляд лікарем - акушером - гінекологом працівників окремих професій, виробництва та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговування населення і може призвести до поширення інфейних хвороб 1 огляд 128,40
розділ 1, п. 30 5 Стажування лікарів (провізорів) - інтернів у базових закладах та установах охорони здоров'я, якщо ці лікарі (провізори) - інтерни:    
  5.1.1 закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту 1 послуга 2150,20
розділ 1, п. 32 6 Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби    
  6.1.1 Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби 1 послуга 27,40
* -  ПЕРЕЛІК платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах, затверджений  постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 
** -  Медичні огляди лікарями-спеціалістами, вартість яких, відповідно до наказів МОЗ України № 246 від 21.05.07 р., № 280 від 23.07.02 р., та постанови КМУ від 23.05.2001 р. №559 додається  до вартості попередніх профілактичних медичних оглядів при прийнятті на роботу,
 а також відповідних періодичних профілактичних медичних оглядів працівників підприємств та організацій за їх ініціативою
Робота зі страховими компаніями:

ПрАт СК «ВУСО»:

  • Реабілітація застрахованої особи після проведення фізіологічних пологів в палаті з поліпшеними умовами  - 1 випадок -1761,00грн.
  • Реабілітація застрахованої особи після проведення фізіологічних пологів з ускладненнями  (кесаревий розтин з використанням загальної та регіональної анестезії) в палаті з поліпшеними умовами - 1 випадок - 2935,00 грн.

 

 
 
 
 
Швидке замовлення:
+380Вхід на сайт:

Запам'ятати мене
Відновлення паролю:
Інструкції по відновленню паролю
буде відправлена на пошту вказану
при реєстрації на сайті.
Реєстрація: